?

Log in

 
 
21 August 2013 @ 03:53 pm
[Fancomic] Vietnam Vietnam Vietnam~  
My Hetalia fancomic about the history of the little girl Vietnam - my country. There are France, America and England though. All chibi.
I drew it more than a year ago. *laugh*

You do not need to read the Omake if you don't like USUK. ^^


WZk7o
 
 
 
kayiko_rkdkayiko_rkd on August 22nd, 2013 08:33 am (UTC)
Cái gì cái gì tôi đang muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam theo hướng trong-sáng mà =))
ミヤノmiyanohime on August 22nd, 2013 09:51 am (UTC)
huhuhu, tại câu vẽ cái omake chứ bộ =))