?

Log in

No account? Create an account
 
 
09 August 2013 @ 11:30 pm
[Raw] USUk doujinshi: to the sky... - AMAOh!  
Hi there. The first time I managed to scan. Not quite succesfully anyway, because these scans are rather bad. Can't even scan the cover, it's a disaster. The cover I put in the .zip is from web page.
But they are, uhm, passable, I suppose. So enjoy. Next time it'll be better, I promise.
Another cute doujinshi of AMAOh!

It'd be very nice if there were someone who want to translate it, but if you do, please ask me first (I can help if there's some place you can't see clearly, anyway :D).

Tittle: to the sky...
Circle: AMAOh!
Pairing: USUK - Axis Powers Hetalia
Download:
http://www.mediafire.com/?fats488jecz8od0
 
 
 
kayiko_rkd: usuk2kayiko_rkd on August 10th, 2013 01:12 pm (UTC)
đi nhờ scan hộ nên chưa dám bưng hàng R18 tình yêu ạ :3 dự là sau này có cách khác thì sẽ có hàng R18 =))
mình k đủ sức để scan nhiều đến thế =))
ミヤノ: Kanamemiyanohime on August 10th, 2013 01:19 pm (UTC)
tớ ko dám đem ra tiệm scan =)) sẽ bị nhìn bằng cặp mắt kì thị mất =))
:'( nhìn cuốn dou bị banh ra, đè xuống...đau lòng lắm
kayiko_rkdkayiko_rkd on August 10th, 2013 01:28 pm (UTC)
Hôm nay tớ cũng mới vừa scan một cuốn khác dày dày, chiều đó giờ vẫn đang ngồi khóc tiếc thương đây ;_____; cơ bản giấy vẫn thơm vẫn thẳng nhưng gáy thì cong lên một khúc. T_T
Ra quán thì đúng là chỉ dám bưng hàng trong sáng khó hiểu thôi. :3
ミヤノ: Shunmiyanohime on August 10th, 2013 01:36 pm (UTC)
đó, tớ sợ gáy nó cong lắm ; A; nên ko đành lòng đem đi scan...
chậc, hàng dou của tớ toàn R18 =))