?

Log in

No account? Create an account
 
 
09 August 2013 @ 11:30 pm
[Raw] USUk doujinshi: to the sky... - AMAOh!  
Hi there. The first time I managed to scan. Not quite succesfully anyway, because these scans are rather bad. Can't even scan the cover, it's a disaster. The cover I put in the .zip is from web page.
But they are, uhm, passable, I suppose. So enjoy. Next time it'll be better, I promise.
Another cute doujinshi of AMAOh!

It'd be very nice if there were someone who want to translate it, but if you do, please ask me first (I can help if there's some place you can't see clearly, anyway :D).

Tittle: to the sky...
Circle: AMAOh!
Pairing: USUK - Axis Powers Hetalia
Download:
http://www.mediafire.com/?fats488jecz8od0
 
 
 
kayiko_rkdkayiko_rkd on August 10th, 2013 01:28 pm (UTC)
Hôm nay tớ cũng mới vừa scan một cuốn khác dày dày, chiều đó giờ vẫn đang ngồi khóc tiếc thương đây ;_____; cơ bản giấy vẫn thơm vẫn thẳng nhưng gáy thì cong lên một khúc. T_T
Ra quán thì đúng là chỉ dám bưng hàng trong sáng khó hiểu thôi. :3
ミヤノ: Shunmiyanohime on August 10th, 2013 01:36 pm (UTC)
đó, tớ sợ gáy nó cong lắm ; A; nên ko đành lòng đem đi scan...
chậc, hàng dou của tớ toàn R18 =))